TEXMODA - Προηγμένες Τεχνολογίες για τη Βιομηχανία της Κλωστοϋφαντουργίας και της Ένδυσης

Οι Εταίροι

Εταίροι

Kaunas Technical University

Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Kaunas (KTU)

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Kaunas (KTU) είναι το μεγαλύτερο τεχνικό πανεπιστήμιο των χωρών της Βαλτικής. Στο πανεπιστήμιο φοιτούν περισσότεροι από 10.000 φοιτητές και εργάζονται περισσότεροι από 1.000 ακαδημαϊκοί και ερευνητές. Προσφέρει έξι κύριους τομείς σπουδών: τεχνολογικές, φυσικές και κοινωνικές επιστήμες, τέχνες, ανθρωπιστικές επιστήμες και βιοϊατρική. Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1922 και παρέχει σπουδές στην κλωστοϋφαντουργία από το 1932. Στον κλάδο της κλωστοϋφαντουργίας και της μόδας του  KTU μπορεί κάποιος να αποκτήσει προπτυχιακό, μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο. Από το πανεπιστήμιο έχουν αποφοιτήσει περισσότεροι από 3.000 μηχανικοί κλωστοϋφαντουργίας, σε επίπεδο Bachelor ή Master, και περισσότεροι από 100 διδάκτορες . Η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών και Σχεδιασμού είναι η μόνη στη Λιθουανία, η οποία παρέχει σπουδές στη Τεχνολογίας Κλωστοϋφαντουργίας. Το πανεπιστήμιο KTU είναι μέλος της Διεθνούς Ένωσης Πανεπιστημίων για Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα (AUTEX, γραφείο στη Γάνδη, Βέλγιο) και της Λιθουανικής Ένωσης Ένδυσης και Κλωστοϋφαντουργίας (LATIA).

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (UNIWA)

Το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Αττικής δημιουργήθηκε το 2018 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης των ΤΕΙ Αθηνών και του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών Πειραιά. Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του νέου πανεπιστημίου θεωρήθηκε σημαντική από ακαδημαϊκές, οικονομικές και κοινωνικές πτυχές και επικροτήθηκε από όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής απαρτίζεται από πέντε σχολές και είκοσι έξι τμήματα. Το τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής είναι το μοναδικό πανεπιστημιακό τμήμα στην Ελλάδα που παρέχει τριτοβάθμια εκπαίδευση στον τομέα της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης. Το τμήμα είναι μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κλωστοϋφαντουργίας, της AUTEX (Ένωσης Πανεπιστημίων Κλωστοϋφαντουργικών Προϊόντων) και της IAF (Διεθνής Ομοσπονδία Ένδυσης).

IDEC

IDEC SA

Η εταιρεία IDEC είναι μία εταιρεία συμβούλων και κατάρτισης που βρίσκεται στον Πειραιά. Στις δραστηριότητες της εταιρείας συγκαταλέγεται η εκπαίδευση, η συμβουλευτική διοίκησης, η διασφάλιση ποιότητας και  η αξιολόγηση και ανάπτυξη λύσεων ΤΠΕ τόσο για τον ιδιωτικό όσο και για τον δημόσιο τομέα. Η IDEC είναι μια εταιρεία με εμπειρία στον τομέα των ειδών ένδυσης, με συνεργαζόμενους τους σημαντικότερους συλλόγους και ομίλους εταιρειών κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης στην Ελλάδα. Η IDEC έχει αναπτύξει προσαρμοσμένο εκπαιδευτικό υλικό για διάφορες πτυχές της βιομηχανίας ένδυσης: σχεδιασμός και έλεγχος παραγωγής, διαχείριση αλυσίδας εφοδιασμού, ομαδική εργασία, οπτική εμπορευματοποίηση και έχει βαθιά κατανόηση της βιομηχανίας. Η IDEC διαθέτει μεγάλη εμπειρία όσον αφορά τις τεχνικές, λειτουργικές και μεθοδολογικές πτυχές της ανάπτυξης λύσεων ηλεκτρονικής μάθησης.

Πανεπιστήμιο της Beira (UBI)

Το Πανεπιστήμιο της Beira δημιουργήθηκε το 1986. Βρίσκεται στην πόλη Covilhã, στο ανατολικό τμήμα της περιοχής Centro. Το πανεπιστήμιο περιλαμβάνει τμήματα Θετικών Επιστημών, Μηχανικής, Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Τέχνών και Γραμμάτων και Επιστημών Υγείας. Στο πανεπιστήμιο φοιτούν περισσότεροι από 7.500 προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές. Το πανεπιστήμιο διδάσκει  σύμφωνα με τη δομή τριών κύκλων της Μπολόνια και την παιδαγωγική με επίκεντρο τον σπουδαστή. Το Τμήμα Κλωστοϋφαντουργικών Τεχνολογιών προσφέρει πτυχίο στον Σχεδιασμό Μόδας, μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Σχεδιασμό Μόδας, τη Μηχανική Κλωστοϋφαντουργίας και στο Βranding και Σχεδιασμό Μόδας και διδακτορικό δίπλωμα στη Μηχανική Κλωστοϋφαντουργίας, στον Σχεδιασμό Μόδας και στα Προηγμένα Υλικά και Διαδικασίες Παραγωγής. Η ερευνητική του μονάδα –  Ίνες και Τεχνολογίες Περιβάλλοντος (FibEnTech) διεξάγει θεμελιώδη και εφαρμοσμένη έρευνα στους τομείς των Ινών και των Τεχνολογιών Περιβάλλοντος.

Πολυτεχνείο της València (UPV)

Το Πολυτεχνείο της València είναι ένα δημόσιο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που συμμετέχει ενεργά σε έργα διεθνούς συνεργασίας και κινητικότητας. Φιλοξενεί πάνω από 34.000 φοιτητές και απασχολεί πάνω από 4.800 άτομα (διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, προσωπικό εξυπηρέτησης). Είναι το πρώτο τεχνολογικό πανεπιστήμιο στην Ισπανία σύμφωνα με τις διεθνείς βαθμολογίες και προσφέρει 35 προπτυχιακά προγράμματα, 80 μεταπτυχιακά προγράμματα και 30 προγράμματα διδακτορικών σπουδών. Παρόλο που επικεντρώνεται στις τεχνικές σπουδές, φιλοξενεί μια Σχολή Καλών Τεχνών και μια Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η ερευνητική ομάδα GIITEX του Πολυτεχνείου της València  είναι μια δυναμική ομάδα, της οποίας οι ερευνητικές γραμμές επικεντρώνονται στην συνεργασία και στην  παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης σε εταιρείες κλωστοϋφαντουργίας , προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους μέσω της εφαρμογής νέων διαδικασιών ή της ανάπτυξης νέων προϊόντων. Κατατάσσεται στην πρώτη θέση σε σχέση με τον αριθμό των MOOC μαθημάτων που παρέχει (openucationeurope.eu) και έχει αναπτύξει αρκετά γνωστά προϊόντα ηλεκτρονικής μάθησης. Προσφέρει δωρεάν μαθήματα MOOC , στα οποία οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν να λάβουν πιστοποιητικό με μικρή χρέωση.

Ανώτατη Εθνική Σχολή Τεχνών και Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας (ENSAIT)

Το ENSAIT είναι μια γαλλική σχολή ανώτατης εκπαίδευσης, που ειδικεύεται στην Επιστήμη και την Τεχνολογία των Ινών. Το ENSAIT είναι ένας δημόσιος οργανισμός και είναι ένα από τα σημαντικότερα ακαδημαϊκά ιδρύματα διδασκαλίας σε μεταπτυχιακών προγραμμάτων στην Ευρώπη. Κάθε χρόνο περίπου 120 φοιτητές αποκτούν μεταπτυχιακό τίτλο από αυτή τη σχολή. Η ακαδημαϊκή κλωστοϋφαντουργική έρευνα ξεκίνησε από το ENSAIT στο Roubaix το 1992 με τη δημιουργία του επιστημονικού εργαστηρίου GEMTEX. Από το 2000, το εργαστήριο GEMTEX έχει αφιερώσει τις έρευνές του στις βιομηχανικές εφαρμογές, πραγματοποιώντας παράλληλα ακαδημαϊκές έρευνες (σε μεταφορές, αεροναυπηγική, κλπ.). Το εργαστήριο GEMTEX αποτελείται επί του παρόντος από τρεις ερευνητικές ομάδες: HCD (Ανθροποκεντρικός Σχεδιασμός), MTP (Πολυλειτουργικά Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά και Διαδικασίες), MTC (Μηχανική – Σύνθετα Κλωστοϋφαντουργικά Υλικά ). Οι συνεργασίες με τη βιομηχανία ενισχύθηκαν με τη δημιουργία της EUGENIE το 2008, μιας μονάδας μεταφοράς τεχνολογίας και τη δημιουργία μονάδας υποστήριξης και ανάπτυξης συνεργατικών σχεδίων. Η υπηρεσία αφιερωμένη στις βιομηχανικές και εμπορικές δραστηριότητες (SAIC) που δημιουργήθηκε το 2009 είναι το υπεύθυνο τμήμα για τη μεταφορά της έρευνας. Το εργαστήριο συμμετέχει ενεργά στις δραστηριότητες των επιστημονικών δικτύων σε διεθνή κλίμακα όπως το AUTEX ή το Σωματείο Ινών.

Λιθουανική Ένωση Ρουχισμού και Κλωστοϋφαντουργίας (LATIA)

Η Λιθουανική Ένωση Ρουχισμού και Κλωστοϋφαντουργίας (LATIA) είναι ένας κύριος επιχειρηματικός οργανισμός που ιδρύθηκε από τις εταιρείες υφαντουργίας και ένδυσης της Λιθουανίας το 1991. Η LATIA αναπτύσσει επαγγελματικούς δεσμούς μεταξύ του ρουχισμού  και της κλωστοϋφαντουργίας, αναζητώντας ιδιαίτερα ευφυείς λύσεις προμήθειας, εμπορικές ευκαιρίες στη Δύση και Ανατολή, μάρκες και προϊόντα της Βαλτικής. Ο ζωτικός ρόλος του συλλόγου είναι να βοηθήσει τις λιθουανικές εταιρείες ένδυσης και κλωστοϋφαντουργίας με περίπου 30.000 εργαζόμενους και να επιφέρει πάνω από 1 δισ. Ευρώ ετησίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της παροχής συμβουλών και κατάρτισης, της προώθησης των εξαγωγών κλπ.

Ελληνικός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων (HCIA)

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Κατασκευαστών Έτοιμων Ενδυμάτων είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1962. Αντιπροσωπεύει της ελληνικές εταιρείες από όλους τους επιμέρους κλάδους της ένδυσης (ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ενδύματα, εσώρουχα, μαγιό, πουκάμισα και αξεσουάρ μόδας ). Οι δραστηριότητες του συνίστανται στην εκπροσώπηση των εταιρειών του κλάδου έναντι των διεθνών, ευρωπαϊκών και εθνικών αρχών, παρέχοντας πληροφορίες και συμβουλευτική  σχετικά με θέματα εμπορικής, βιομηχανικής και κοινωνικής πολιτικής, συμμετέχοντας στη διαπραγμάτευση τομεακών και περιφερειακών συλλογικών συμβάσεων, διαδίδοντας πληροφορίες σχετικά με τεχνολογικά, βιομηχανικά, εμπορικά και οικονομικά ζητήματα και εκπροσωπώντας τη βιομηχανία στις διεθνείς και ευρωπαϊκές τομεακές οργανώσεις (IAF και Euratex).