Εναρκτήρια συνάντηση TEXMODA

kickoff_meeting_Athens_p1.jpg

Η εναρκτήρια συνάντηση TEXMODA πραγματοποιήθηκε στον Πειραιά στις 23 Νοεμβρίου 2017.

Ήταν μια μεγάλη ευκαιρία για όλους τους εταίρους να συναντηθούν, να συζητήσουν για το έργο, τις δραστηριότητες που πρέπει να υλοποιηθούν και τα σχέδιά τους για το μέλλον. Όλοι οι εταίροι συμφώνησαν στα επόμενα βήματα σχετικά με το πως να εφαρμόσουν την αρχική έρευνα για να υποστηρίξουν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού και της πορείας.