Πρόγραμμα σπουδών: ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΝΔΥΣΗΣ

IO2.jpg

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ - Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα μάθημα μίας εβδομάδας σε θέματα καινοτόμων και υψηλής απόδοσης ινών και νημάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης. Συμπεριλαμβανομένων των υφαντών και των πλεκτών.

ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ - Η ενότητα των νανοϋλικών περιλαμβάνει ένα μάθημα μίας εβδομάδας που ασχολείται με τη σημασία της σημερινής κλωστοϋφαντουργικής νανοτεχνολογίας και των εφαρμογών της σε όλες τις πιθανές διαστάσεις. Θα συμπεριληφθούν μερικές μελέτες περιπτώσεων.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ - Αυτό το μάθημα δύο εβδομάδων ξεκινά με τον βασικό ορισμό του πεδίου και περιλαμβάνει μια περιεκτική ανασκόπηση όλων των κύριων συστατικών ενός συστήματος ηλεκτρονικού υφάσματος. Θα συμπεριληφθούν επίσης ορισμένα πρότυπα αξιοπιστίας και πλύσης.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ - Αυτό το μάθημα δύο εβδομάδων περιλαμβάνει μια λεπτομερή ανασκόπηση της έρευνας και της ανάλυσης τάσεων για την ανάπτυξη μιας συλλογής. Η ανάπτυξη μιας μίνι συλλογής θα προσομοιωθεί με τη βοήθεια CAD.

ΑΕΙΦΟΡΙΑ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ - Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει ένα μάθημα μίας εβδομάδας που περιλαμβάνει λεπτομερή επεξήγηση των βασικών εννοιών της αειφορίας, των συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και του νομικού τους πλαισίου. Αναφέρονται επίσης ορισμένες οικονομικές και κοινωνικές πτυχές.

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ - Αυτό το μάθημα μίας εβδομάδας ασχολείται με τις κύριες έννοιες που περιστρέφονται γύρω από την εφοδιαστική, την αλυσίδα εφοδιασμού, τα αποθέματα και όλες τις νομικές και κανονιστικές πτυχές που σχετίζονται με αυτές. Επίσης, παρέχεται εμπεριστατωμένη ανάλυση του παγκόσμιου χαρακτήρα των υλικοτεχνικών και καινοτόμων προσεγγίσεων στον τομέα της εφοδιαστικής και της διανομής.